Importujemy chemikalia z całego świata

Jako polska spółka działamy na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się wyszukiwaniem zarówno odbiorców jak i dostawców surowców chemicznych szerokiego zastosowania. Importujemy hurtowo chemikalia z całego świata. Posiadamy przedstawicielstwa producentów europejskich jak i azjatyckich.

Zobacz więcej

Dostarczamy surowce chemiczne

Dla przemysłu

związki chemiczne, rozpuszczalniki odczynniki.

Dla rolnictwa

minerały i produkty masowe dla rolnictwa i przemysłu (boksyty, fosforany, ziarno soi, oleje paszowe itp),

Inne

dodatki spożywcze półfabrykaty i wyroby gotowe surowce do produkcji sztucznej skóry

Historia firmy

Firma macierzysta HENDRI GRAS B.V. powstała w Holandii w 1930r. Jej założyciel – pan Hendrik Gras, zaczynał swoją karierę od handlu tekstyliami. Jego następcy stopniowo wzbogacali ofertę o artykuły spożywcze, środki czystości, wreszcie surowce chemiczne, jednocześnie dokonując ekspansji na rynki wschodnie – NRD, Czechosłowację i Polskę. W 1991 r. powstało w Polsce biuro informacji technicznej, a rok później z Hendri Gras BV wyodrębniła się firma Hendri-Gras Chemicals B.V. , jako niezależny podmiot. Jak sama nazwa wskazuje, firma ta skoncentrowała się na szeroko pojętych surowcach chemicznych.


W 2000 roku zapadła decyzja o powołaniu do życia polskiej spółki-córki: GRAS CHEM POLSKA Sp.z o.o., do bezpośredniej obsługi polskich podmiotów gospodarczych. Jej zadaniem jest wyszukiwaniem zarówno klientów jak i dostawców na całym świecie. Kilkanaście lat działania na rynku umocniło jej pozycję jako samodzielnej jednostki, choć kapitał holenderski nadal ma w niej większość udziałów.

Dzisiaj


Obecnie firma składa się z dwóch organizmów:

The GRAS GROUP BV

Firma matka, należąca do pana Wima Doppenberga z Holandii. Prowadzi działalność handlową i przedstawicielską na terenie Europy Zachodniej. Jest głównym udziałowcem w GRAS-CHEM POLSKA Sp. z o.o.

GRAS-CHEM POLSKA Sp. z o.o.

Istnieje od 2000 roku. Powstała dla wygody klientów nie prowadzących bezpośredniego importu. Występuje w roli samodzielnego importera lub pośrednika między centralą macierzystą w Holandii a odbiorcą końcowym w Polsce i za granicą. Wyszukuje surowce chemiczne na całym świecie, organizuje transport, zapewnia obsługę logistyczną w zakresie przepakowaniu towaru (z bigbagów lub z cysterny do worków itp.), clenia towarów spoza Europy, fakturowania w złotych lub w walucie obcej. Organizuje pomoc w nawiązywaniu kontaktów eksportowych, zleca badania laboratoryjne, służy pomocą w przypadku reklamacji.

Zaufali nam

Nasi odbiorcy

Naszymi odbiorcami są zakłady z praktycznie wszystkich branż przemysłu

 • zakłady produkujące chemię gospodarczą
 • producenci sztucznej skóry
 • zakłady produkujące środki farmaceutyczne
 • firmy budujące kominy przemysłowe
 • producenci nawozów sztucznych i pasz
 • wodociągi miejskie

Wypełnij formularz

The GRAS GROUP BV

 • Noorderplassenweg 38 - 1316 VS Almere
  P.O. Box 1357 1300 BJ Almere - Holland
 • +31 653 183 506
 • wim@gras-chem.com

GRAS-CHEM POLSKA Sp.z o.o.

 • ul.Kosodrzewiny 1
  05-500 Piaseczno
 • +48-22 716-92-00 do 03
  +48-22 716-92-10 i 11
 • graschem@graschem.pl